• انتشار پژوهشی تازه در پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی؛ پژوهش «دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل با تمرکز بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران»

پژوهش «دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل با تمرکز بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با دزدی دریایی» توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، از جمله شاخص ها و محورهای مهم این پژوهش می توان به: دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل (تاریخچه، تعاریف، کنوانسیون ها)؛ ابعاد دزدی دریایی در شاخ آفریقا و دیگر مناطق دریایی؛ قواعد و معاهدات بین‌المللی حاکم بر دزدی دریایی؛ عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با دزدان دریایی؛ ابعاد و مصادیق راهزنی و تروریسم دریایی آمریکا علیه ایران؛ مسئولیت حقوقی آمریکا در استفاده ابزاری از دزدی دریایی؛ اقدامات نهادهای بین‌المللی و منطقه ای در مبارزه با دزدی دریایی؛ بازنمایی دزدی دریایی آمریکا در رسانه های خارجی؛ اشاره کرد.پژوهش «دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل با تمرکز بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با دزدی دریایی (به همراه ارائه رویکردهای رسانه های برون‌مرزی)» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و به قلم دکتر بهزاد سیفی، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) و با نظارت علمی محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، نگاشته شده است.دانشجویان و علاقمندان به موضوعات پژوهشی در حوزه روابط بین الملل، علوم سیاسی و حقوق بین الملل برای دسترسی آسان تر به این پژوهش و سایر عناوین پژوهشی با تاکید بر رویکرد رسانه ای، می توانند به آدرس http://imrl.arc.irib.ir و نیز سایت پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی به آدرس http://arc.irib.ir مراجعه کنند.

فروردین ۲۸, ۱۴۰۱ ۱۳:۲۴ Asia/Tehran