• با حکم معاون برون مرزی صدا و سیما؛ انتصاب سرپرست اداره کل امور بین الملل معاونت برون مرزی رسانه ملی

با حکم دکتر نوروزی معاون برون مرزی سازمان صدا وسیما، سرپرست اداره کل امور بین الملل معاونت برون مرزی رسانه ملی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، «سیدمرتضی اصغری» به سمت سرپرست اداره کل امور بین الملل معاونت برون مرزی رسانه ملی  منصوب شد.

یکپارچه سازی و تمهید زمینه های هم افزایی واحدهای مرتبط با امور بین الملل و برون مرزی سازمان صدا وسیما از الزامات کاری مدیرکل جدید امور بین الملل معاونت برون مرزی است.

در متن حکم انتصاب سید مرتضی اصغری آمده است: ( توجه به بایسته های ساز و کار چابک، بهره ور و موثر دفتر نمایندگی در کشورهای هدف، نیاز سنجی و برنامه ریزی کارآمد، به کارگیری بهینه منابع و نیز برقراری ارتباط سازنده با نهادهای هم عرض داخلی و خارجی در جهت پیشبرد اهداف رسانه ملی، و نیز تمرکز بر شاخصه های هویت مدارانه و عدالت گسترانه در برنامه تحول سازمان، از جمله مواردی است که انتظار می رود با تکیه به راهبردهای اساسی معاونت برون مرزی صدا وسیما پیگیری شود.)

معاون برون مرزی صدا و سیما در انتهای حکم، از زحمات ارزشمند دکتر «علی فهیم دانش» در طول تصدی این مسئولیت خطیر، سپاسگزاری وبرای ایشان  از درگاه کردکار بلند مرتبه دوام و توفیقات روزافزون  مسئلت نمود .

 

تیر ۰۹, ۱۴۰۱ ۰۶:۳۴ Asia/Tehran