• تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی برون مرزی

جلسه ای در روز دوشنبه 22آذرماه ساعت 17.30 بعدازظهر با حضور دکتر جبلی معاون برون مرزی و مدیران کل و شبکه های معاونت برون مرزی در سالن معاونت برگزار شد.

جلسه ای  در روز دوشنبه 22آذرماه ساعت 17.30 بعدازظهر با حضور دکتر جبلی معاون برون مرزی و مدیران کل و شبکه های  معاونت برون مرزی در سالن معاونت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی، دکتر جبلی معاون برون مرزی آقای سیداحمد حسینی خبیر را به عنوان مدیر روابط عمومی برون مرزی معرفی و از خدمات و تلاش های آقای علی کرمی مدیر سابق روابط عمومی برون مرزی قدردانی کرد.  

سید احمد حسینی خبیر، مدیر روابط عمومی برون مرزی

 

آقای سید احمد حسینی خبیر، سابق بر این مدیر شبکه عربی و آفریقایی معاونت برون مرزی و مدیر اخبار و گروه سیاسی شبکه جهانی الکوثر بوده است

 

آذر ۲۳, ۱۳۹۵ ۰۹:۴۴ Asia/Tehran
کامنت