• موفقیت رادیو تاجیکی معاونت برون مرزی در جذب حداکثری مخاطبان در تاجیکستان

بر اساس نظرسنجی سایت ملت تاجیکستان ، رادیو تاجیکی صدای خراسان پرشنونده ترین رادیوی خارجی و دومین رادیو پرشنونده در بین تمامی رادیوهای داخلی و خارجی در تاجیکستان است.

بر اساس نظرسنجی سایت ملت تاجیکستان ، رادیو تاجیکی صدای خراسان پرشنونده ترین رادیوی خارجی و دومین رادیو پرشنونده در بین تمامی رادیوهای داخلی و خارجی در تاجیکستان است.

بر اساس نظرسنجی سایت ملت تاجیکستان در خصوص علاقه مندی و توجه مخاطبان به رادیوهای داخلی و خارجی تاکنون رادیو تاجیکی صدای خراسان با کسب 23 درصد آراء در صدر رادیوهای خارجی و رتبه دوم در بین تمامی رادیوهای این کشور در این نظرسنجی قرار گرفته است.

این در حالی است که رادیو بی بی سی با فاصله قابل توجه نسبت به رادیو تاجیکی صدای خراسان قرار دارد.

رادیو تاجیکی صدای خراسان از برخی رادیوهای داخلی این کشور همچون رادیو صدای دوشنبه ، رادیوی دولتی خاور ، رادیو امروز ، رادیو آسیاپلوس ، رادیو مایک ، آرای بیشتری کسب کرده است.

در تاجیکستان 70 شبکه رادیو و تلویزیونی فعال است که از این تعداد 10 رادیو دولتی و 20 رادیوی خصوصی فعالیت می کنند.

 

بهم ۲۵, ۱۳۹۵ ۱۳:۲۱ Asia/Tehran
کامنت