• رونمایی مستند \"شکوفه های زیتون\"

مجتبی لطفی کرامتی کارگردان مجموعه مستند شکوفه‌های زیتون گفت: این مجموعه در دو فصل 13 قسمتی به روایت ناگفته‌هایی از حمایت نخبگان علمی، سیاسی، فرهنگی، هنری و ورزشی اروپا و آمریکا از فلسطین می‌پردازد.

رونمایی مستند "شکوفه های زیتون"
رونمایی مستند "شکوفه های زیتون"
رونمایی مستند "شکوفه های زیتون"
رونمایی مستند "شکوفه های زیتون"
رونمایی مستند "شکوفه های زیتون"
رونمایی مستند "شکوفه های زیتون"
رونمایی مستند "شکوفه های زیتون"
رونمایی مستند "شکوفه های زیتون"
رونمایی مستند "شکوفه های زیتون"
رونمایی مستند "شکوفه های زیتون"
رونمایی مستند "شکوفه های زیتون"
رونمایی مستند "شکوفه های زیتون"

 

فرو ۲۷, ۱۳۹۶ ۱۵:۵۳ Asia/Tehran
کامنت