• انتصاب آقای محسن سوهانی به سمت مدیرکانال بوسنی شبکه جهانی سحر

مدیر شبکه جهانی سحر در حکمی آقای محسن سوهانی را به سمت مدیر صداوسیمای بوسنی شبکه جهانی سحر منصوب کرد.

 آقای علیرضا سلیمانی زاده مدیر شبکه  سحر در حکمی آقای محسن سوهانی را به سمت مدیر صداوسیمای بوسنی این شبکه جهانی منصوب کرد.

در حکم اقای علیرضا سلیمانی آمده است با عنایت به اینکه  که کانال بوسنی بزودی  24 ساعته می شود نیازمند تغییرات همه جانبه در زمینه رویکرد ، محتوا ، ساختار تولیدی ، گستره مخاطبان و کنداکتور است که امید می رود با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود و مدیریت بهینه منابع این دگرگونی انجام می شود.

محسن سوهانی مدیر واحد هنری و گرافیک شبکه سحر نیز می باشد.

 

ارد ۱۹, ۱۳۹۶ ۱۶:۴۵ Asia/Tehran
کامنت