• مستند\"برج های تبعید\" ازهیسپان تی وی

در مستند «برج هاي تبعيد» رنج و سختي هاي اين مهاجرت اجباري در نيمه دهه 1970 به نمايش گذاشته شده و قرار است در سه قسمت از هيسپان پخش شود.

با روي كار آمدن «پل پوت» ديكتاتور كامبوجي در اين كشور؛ مهاجران چيني از ترس قتل عام هاي او به ناچار به فرانسه مهاجرت كردند تا حداقل فقط زنده بمانند.
مستند «برج هاي تبعيد» (Towers of Exile) داستان به قدرت رسيدن «پل پوت» در كامبوج، سال 1975 و استبداد، قتل عام و ظلمي است كه پس از كسب قدرت او در اين كشور اتفاق مي افتد؛ حكومتي كه در طول چهار سال، جان حدود دو ميليون انسان بيگناه را مي گيرد.در اين مستند مي بينيم كه همان ابتدا حكومت از چيني هايي كه در پايتخت زندگي مي كردند، مي خواهد تا در اولين فرصت كشور را ترك كنند و آن ها نيز از بيم جانشان سراسيمه كامبوجيا را به مقصد فرانسه ترك مي كنند.
«برج هاي تبعيد» وضعيت كنوني اين مهاجران را در فرانسه بررسي مي كند و زندگي فقرزده آن ها را به نمايش مي گذارد. در طول اين فيلم، بازماندگان آن دوران، از سختي هايي كه با روي كار آمدن پل پوت براي آن ها به وجود آمد و رنج مهاجرت اجباري و از دست دادن عزيزانشان سخن مي گويند.
مستند «برج هاي تبعيد»  به كارگرداني جني تنگ (( Jenny Teng)  محصول سال 2009 كه با تلاش شبكه هيسپان به اسپانيايي دوبله شده است، در سه قسمت 25 دقيقه اي از سه شنبه ساعت 7:30 به وقت تهران به نمايش در مي آيد و ساعات 14:30 و 20:30 همان روز بازپخش مي شود.
 

آبا ۲۱, ۱۳۹۶ ۱۴:۲۵ Asia/Tehran
کامنت