• برنامه های اداره کل خبر و تفسیر معاونت برونمرزی در ایام هفته وحدت

اداره کل خبر و تفسیر برونمرزی در چارچوب اهداف و رسالت پیام رسانی ، برنامه های تولیدی پژوهش محوری را درخصوص ایام هفته وحدت تهیه کرده است.

با توجه به اهمیت هفته وحدت ، اداره کل خبر و تفسیر برونمرزی در چارچوب اهداف و رسالت پیام رسانی و نقش تبیینی خود در قالب برنامه های تولیدی پژوهش محور، برنامه هایی را برای این ایام تدارک دیده است.

وحدت از دیدگاه امام خمینی ، ( نگاهی به شاخص ها و الگوهای وحدت آفرین در دین اسلام) ، وحدت اسلامی نیازمند درک و فهم صحیح از اسلام ( اسلام هراسی توطئه غرب برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام )، ایران منادی وحدت و همدلی در جهان اسلام ( نگاهی به فرازهایی از اندیشه های رهبر معظم انقلاب در زمینه وحدت اسلامی)، نقش جریان های تکفیری در تفرقه انداختن بین صفوف مسلمانان (ضرورت مقابله با جریان های تکفیری در مسیر تحقق وحدت امت اسلامی)، نقش جریانهای استعماری در تجزیه جهان اسلام و بهره برداری از منازعات منطقه ای برای تضعیف وحدت بین امت اسلام و نگاهی به مولفه های وحدت بخش در جهان اسلام از جمله موضوعات تولیدی است.

 

آذر ۱۴, ۱۳۹۶ ۱۴:۰۱ Asia/Tehran
کامنت