• حنان الفتلاوی مهمان برنامه ضیف و حوار شبکه العالم

چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق و نقش گروه ها و طوائف مختلف درسرنوشت انتخابات این کشور، موضوعاتی است که در برنامه "ضیف و حوار" شبکه العالم معاونت برونمرزی به آن پرداخته می شود.

برنامه این هفته " ضیف و حوار" شبکه العالم به انتخابات آتی چهارمین دوره انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای عراق اختصاص دارد.

در این برنامه خانم حنان الفتلاوی نماینده و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان عراق درباره انتخابات آتی پارلمان عراق و دغدغه های مردم این کشور صحبت خواهد کرد.

از جمله موضوعات مهمی که در برنامه "ضیف و حوار" به آن پرداخته می شود می توان به مسائلی همچون لیست های انتخاباتی، اولویت های رای دهندگان عراقی، نقش گروه های و طوائف مختلف در سرنوشت انتخابات، نقش انتخابات در بهبود وضعیت زنان عراقی، موضع گیری های میهمان برنامه در مسائل داخلی و خارجی عراق و مسئله حضور نیروهای بیگانه در عراق و...  اشاره کرد.

حنان الفتلاوی نماینده و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان عراق

یکی از مهمترین دلایل اهمیت انتخابات پارلمانی در عراق این است که نظام سیاسی عراق، پارلمانی است.

بر این اساس، ترکیب پارلمان در انتخاب رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس پارلمان و همچنین ترکیب کابینه تأثیر زیادی دارد.

تاریخ برگزاری چهارمین دوره انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراها در عراق، پانزدهم ماه مه 2018 اعلام شده است.

برنامه این هفته "ضیف و حوار" در دفتر بغداد شبکه العالم تهیه و با اجرای آقای نوید بهروز فردا سه شنبه بیست و دوم اسفند ساعت 20 پخش می شود.

 

اسف ۲۱, ۱۳۹۶ ۱۰:۰۶ Asia/Tehran
کامنت