هیاتی رسانه ای از خبرگزاری راشاتودی کشور روسیه امروز دوشنبه بیست و یکم اسفندماه از بخش های مختلف مجموعه سعادت آباد معاونت برونمرزی بازدید کردند

بازدید هیات عالیرتبه رسانه ای روسیه از شبکه پرس تی وی و هیسپان تی وی معاونت برونمرزی 

اسف ۲۱, ۱۳۹۶ ۱۸:۰۷ Asia/Tehran
کامنت