• امضاء وتبادل تفاهمنامه همکاری رسانه ای میان شبکه جهانی سحر و مجتمع دارویی-درمانی هلال

طی جلسه ای تفاهمنامه همکاری رسانه ای میان شبکه جهانی سحر و مجتمع دارویی-درمانی هلال امضاء و تبادل شد.

در این جلسه ضمن برشمردن زمینه های همکاری مشترک در حوزه تقویت گردشگری سلامت و درمانی، دو طرف بر تداوم رایزنی ها تاکید کردند. دکتر اکرمی رئیس مجتمع دارویی- درمانی هلال از نقش پراهمیت و جدی شبکه جهانی سحر در جذب گردشگران از کشورهای جمهوری آذربایجان و عراق یاد کرده و آمادگی مجتمع هلال را برای پذیرش بیماران و ارائه خدمات اقتصادی و با کیفیت اعلام کرد.

 یادآوری می شود که مجتمع دارویی- درمانی هلال ایران به عنوان مرکزی خودگردان علاوه بر ارائه خدمات پزشکی به هموطنان در داخل کشور، از زیرساخت های مناسب و کادر پزشکی مجربی برخوردار است که می تواند در تقویت صنعت گردشگری سلامت نقشی مهم ایفاء نماید.

 

اسف ۲۳, ۱۳۹۶ ۱۴:۰۳ Asia/Tehran
کامنت