• انتصاب سرپرست فناوری اطلاعات شبکه الکوثر

طی حکمی آقای مهندس میثم قربانی به سمت سرپرست فناوری اطلاعات شبکه الکوثر منصوب شد.

محمد رضا احمدی مدیرکل فنی برون مرزی طی حکمی آقای میثم قربانی را به عنوان سرپرست فناوری اطلاعات شبکه الکوثر منصوب کرد.

درحکم محمدرضا احمدی آمده است: انتظار می رود با طراحی واتخاذ تدابیروراهکارهای مفید وموثروبا همکاری بخش های مختلف ستادی وصف مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات وفضای مجازی سازمان ومعاونت برون مرزی درساماندهی وتوسعه کمی وکیفی خدمات فناوری اطلاعات ورسانه های نوین درمجموعه شبکه الکوثر گام بردارید.

ضمن تشکر از آقای مهندس محمد رضا مدبربابت زحماتی که درمدت تصدی این مسئولیت برعهده داشته اند، توفیقات روز افزون شما را درکمک به پیشبرد اهداف رسانه ملی درمعاونت برون مرزی از خداوند متعال خواستارم.

 

اسف ۲۶, ۱۳۹۶ ۱۳:۴۹ Asia/Tehran
کامنت