• انتصاب مدیرکانال آذری شبکه جهانی سحر

طی حکمی آقای زعفر مراغه ای به سمت مدیر کانال آذری شبکه جهانی سحر منصوب شد.

 علیرضا سلیمانی زاده مدیر شبکه جهانی سحر طی حکمی آقای زعفرمراغه ای را به عنوان مدیرکانال آذری شبکه جهانی سحر منصوب کرد.

درحکم علیرضا سلیمانی زاده آمده است: امید است با حضور شما، این کانال که از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است پویاتر وبه روزتر وبا تاثیرگذاری روزافزون، ماموریت خود را درتبلیغ گفتمان انقلاب اسلامی وترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی به نحو احسن دنبال کند.

تقویت تولید پیام ومحتوا در قالب های جذاب وموثر هم برای پخش تلویزیونی وهم برای نشر درفضای مجازی از نخستین اولویت های کانال آذری است که انتظارمی رود اهتمام خاصی مصروف آن گردد.

همچنین جذب و تربیت نیروی انسانی کاردان وزبان دان وارتقای توانمندی نیروهای موجود از یک سو وتقویت ارتباطات به خصوص با حوزه مخاطبان از ضرورتهای توفیق درنیل به هدف های فوق الذکراست که انشاء ا... با برنامه ریزی مناسب وشناسایی وبهره گیری از همه ظرفیت ها زمینه آن فراهم خواهد آمد.

از خداوند منان برای جنابعالی توفیق مضاعف درنیل به این مقاصد را خواستارم وازجناب آقای بحرالعلومی بابت زحمات خالصانه ومسئولانه ایشان دردوره تصدی مدیریت کانال آذری قدردانی می نمایم.

آقای زعفر مراغه ای مدیر جدید کانال آذری شبکه سحر

 

 

فرو ۲۱, ۱۳۹۷ ۱۰:۵۰ Asia/Tehran
کامنت