• انتصاب مدیر پشتیبانی تولید وفنی خبرگزاری ایران پرس

طی حکمی آقای حسین احمدی به سمت مدیر پشتیبانی تولید و فنی خبرگزاری ایران پرس منصوب شد.

 عباس محمد نژاد رئیس خبرگزاری بین المللی تصویری ایران پرس طی حکمی آقای حسین احمدی را به عنوان مدیر پشتیبانی تولید و فنی خبرگزاری ایران پرس منصوب کرد.

درحکم عباس محمد نژاد آمده است: نظر به مراتب تخصص و تجارب ارزشمند شما در امور فنی و با عنایت به نظر مساعد مدیرکل محترم بهره برداری فنی ، بدینوسیله شما را به عنوان مدیر پشتیبانی تولید و فنی خبرگزاری ایران پرس منصوب می نمایم.

 از آنجا که خبرگزاری درمرحله راه اندازی قرار دارد، ضروری است جنابعالی با همت و پشتکار مضاعف و همفکری با سایر مجموعه های فنی سازمان نسبت به تجهیز خبرگزاری اهتمام ویژه ای مبذول دارید.

 

ارد ۲۳, ۱۳۹۷ ۰۹:۳۱ Asia/Tehran
کامنت