• انتصاب مدیرگروه اجتماعی شبکه عربی وآفریقایی

طی حکمی آقای سید احمد نجف به سمت مدیر گروه اجتماعی شبکه عربی و آفریقایی منصوب شد.

 سید عباس انجام مدیر شبکه عربی و اجتماعی طی حکمی آقای سید احمد نجف را به عنوان مدیرگروه اجتماعی شبکه عربی وآفریقایی منصوب کرد.

درحکم سید عباس انجام آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص وتجارب مفید جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیر گروه اجتماعی شبکه عربی آفریقایی منصوب می شوید.

 در روزگاری که رسانه های نظام سلطه با بهره گیری از تمامی امکانات می کوشند تصویری مخدوش از ارزشهای اسلامی وانسانی، نهاد خانواده و زن ارائه نمایند ضروری است با بهره گیری از فرهنگ غنی اسلام براساس تعالیم مکتب اهل بیت علیهم السلام، افراد متخصص و متعهد و کارشناسان زبده نسبت به تبیین صحیح مفاهیم این حوزه تلاش وافر نمایند.

توجه به مقوله های سبک زندگی اسلامی، نهاد خانواده، زن ، جوان، کودک، فرهنگ وادب، ایران شناسی، هنر، آموزش و تفریحات سالم از اهم وظایف محوله است.

ضمن تشکر از مساعی جناب آقای عبدالکریم محمدی در طول مدت تصدی این مسئولیت برای جنابعالی از درگاه خداوند متعال توفیق خدمت صادقانه مسالت دارم.

 

خرد ۰۸, ۱۳۹۷ ۱۴:۴۲ Asia/Tehran
کامنت