• انتصاب مدیرآرشیو خبرگزاری ایران پرس

طی حکمی آقای بابک تسلیمی مقدم به سمت مدیر آرشیو خبرگزاری ایران پرس منصوب شد.

عباس محمد نژاد رئیس خبرگزاری بین المللی تصویری ایران پرس طی حکمی آقای بابک تسلیمی مقدم را به عنوان مدیر آرشیو خبرگزاری ایران پرس منصوب کرد.

درحکم عباس محمد نژاد آمده است: نظر به مراتب تخصص وتجارب ارزشمند جنابعالی، بدینوسیله شما را به عنوان مدیرآرشیو خبرگزاری ایران پرس منصوب می نمایم.

واحد آرشیو از واحدهای مهم وحساس خبرگزاری است و ضرورت دارد هرچه سریعتر با همکاری واحد پشتیبانی وفنی نسبت به تجهیز این واحد، جذب نیروی انسانی متخصص و آرشیو حرفه ای تصاویر تولیدی همت گمارید.

 

خرد ۱۳, ۱۳۹۷ ۱۵:۲۹ Asia/Tehran
کامنت