• گفتگوبا شیخ عکرمه صبری خطیب مسجد الاقصی از شبکه العالم

برنامه "ضیف وحوار" شبکه العالم امشب به گفتگو با شیخ عکرمه صبری خطیب مسجد الاقصی می پردازد.

میهمان امشب برنامه ضیف و حوار، شیخ عکرمه صبری خطیب مسجد الاقصی است . خبرنگار العالم در قدس آقای خضر شاهین با ایشان در مورد وضعیت کنونی قدس شریف ، سکوت و عادی سازی برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی ، دیدگاه ایشان نسبت به روز جهانی قدس ، هجوم صهیونیست ها به مسجد الاقصی ، استراتژی مقاومت فلسطین در رویاروئی با اشغالگران قدس شریف و ...گفتگو کرده است.

 این برنامه ساعت 22 روز پنچ شنبه  17 خرداد و در آستانه روز جهانی قدس از شبکه العالم پخش می شود.

 

خرد ۱۷, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۸ Asia/Tehran
کامنت