• انتصاب مدیر اطلاعات وبرنامه ریزی شبکه العالم

طی حکمی آقای سید صداقت اله موسوی به سمت مدیر اطلاعات و برنامه ریزی شبکه العالم منصوب شد.

مصطفی اصفهانی مدیرکل برنامه ریزی و نظارت برون مرزی طی حکمی آقای سید صداقت اله موسوی را به عنوان مدیر اطلاعات و برنامه ریزی شبکه العالم منصوب کرد.

درحکم مصطفی اصفهانی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی وحسب موافقت معاونت محترم پژوهش، برنامه ریزی و نظارت معاون محترم برون مرزی به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان"مدیراطلاعات و برنامه ریزی شبکه العالم" منصوب می نمایم. انتظاردارم در دوره تصدی این مسئولیت با برنامه ریزی دقیق، جدی و موثر اهداف زیر را بیش از پیش محقق نمائید:

 1-توجه به اهداف تبیین شده در سیاست های سازمان بر اساس  رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) وراهبردهای ترسیم شده از سوی ریاست محترم سازمان.

2-برنامه ریزی جامع و کارآمد درزمینه فعالیت های شبکه العالم درافق بلند مدت وکوتاه مدت.

3-تهیه، تنظیم و پیگیری برنامه و بودجه سالیانه و توزیع مناسب و قانونمند اعتبارات.

4-توسعه و به روز رسانی سیستم های اطلاعاتی وعملیاتی با هماهنگی این اداره کل.

5-نظارت مستمر و اثربخش بر فعالیتهای انجام شده، اجرای استانداردها، شاخص ها و دستور العمل های ابلاغی.

ضمن تشکر وقدردانی از زحمات و تلاشهای جناب آقای سلمانی، برای جنابعالی در دوره تصدی این مسئولیت از خدای متعال توفیق و موفیت خواستارم.

 

 

خرد ۲۲, ۱۳۹۷ ۱۲:۰۷ Asia/Tehran
کامنت