• مصاحبه اختصاصی شبکه العالم با بشاراسد رئیس جمهور سوریه

حسین مرتضی مدیر دفتر العالم در سوریه با بشاراسد رئیس جمهور سوریه گفتگو کرد

 

حسین مرتضی مدیر دفتر العالم در سوریه با بشار اسد رئیس جمهوراین کشور در مورد جبهه جنوب سوریه ، نقش رژیم صهیونیستی ، رابطه سوریه با ایران و حضور ایران در سوریه ، مقاومت که در کنار مردم سوریه ایستاده است ونیز مسئله فلسطین و قدس شریف گفتگو کرده است.

"لقاء خاص" با رئیس جمهور سوریه امشب چهارشنبه 23خرداد ساعت 23:30 ازشبکه العالم پخش می شود.

 

 

 

خرد ۲۳, ۱۳۹۷ ۰۸:۲۰ Asia/Tehran
کامنت