• انتصاب مدیر تامین و انتشارخبر خبرگزاری ایران پرس

طی حکمی آقای رضا زمانیان به سمت مدیر تامین و انتشارخبرخبرگزاری ایران پرس منصوب شد.

عباس محمد نژاد رئیس خبرگزاری بین المللی تصویری ایران پرس طی حکمی آقای رضا زمانیان را به عنوان مدیر تامین و انتشار خبر خبرگزاری ایران پرس منصوب کرد.

درحکم عباس محمد نژاد آمده است: با عنایت به سوابق مفید و تجارب ارزشمند جنابعالی، بدینوسیله به عنوان مدیرتامین و انتشار خبرخبرگزاری ایران پرس منصوب می شوید.

فید ماهواره اختصاصی ایران پرس از مولفه های اصلی پخش پیام دراین خبرگزاری است که ضرورت دارد جنابعالی ضمن هماهنگی با واحدهای پخش شبکه های برون مرزی و همچنین دفاتر خارج از کشور برساماندهی بهتر ومناسب تر پخش تصاویر زنده و تصاویر ضبطی همت گمارید و ضمن بهینه سازی فعالیت نیروی انسانی واحد پخش ترتیبی اتخاذ نمائید تا به طور شبانه روزی نظارت دقیق بر پخش تصاویر صورت گیرد.

 

تیر ۱۱, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۸ Asia/Tehran
کامنت