• انتصاب مدیر فنی صدای معاونت برون مرزی

مجید صادق به سمت مدیر فنی صدای معاونت برون مرزی منصوب شد.

محمدرضا احمدی مدیر کل فنی معاونت برون مرزی طی حکمی، مهندس مجید صادق را به عنوان مدیر فنی صدای برون مرزی منصوب کرد.

در حکم محمدرضا احمدی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم شما را به عنوان«مدیرفنی صدای برون مرزی» منصوب می نمایم.

انتظار دارد با اتخاذ تدابیر مناسب و راهکارهای مفید و همکاری با بخش های مختلف ستادی و صف مرتبط با حوزه فنی سازمان و معاونت برون مرزی، در سامان دهی و توسعه کمی و کیفی خدمات مختلف در این مجموعه گام موثر بردارید.

از خداوند منان توفیق روزافزون شما را در پیشبرد اهداف رسانه ملی در معاونت برون مرزی مسئلت می نمایم.

احمدی در پایان، از  تلاش مسئولانه مهندس نوید صبا در طول تصدی این مسئولیت نیز قدردانی کرده است.

 

مهر ۰۳, ۱۳۹۷ ۱۴:۵۹ Asia/Tehran
کامنت