معاون برون مرزی رسانه ملی، با تاکید بر تنوع و پیچیدگی تحولات رسانه ای و جهانی، فعالیت های پژوهشی را بر اساس اولویت بندی نیازها ضروری خواند.

معاون برون مرزی سازمان صداوسیما بر اهمیت توسعه پژوهش های مربوط به مخاطب شناسی و مخاطب سنجی رسانه ای در معاونت برون مرزی به موازات پژوهش های برنامه ای تاکید کرد.

به گزارش معاونت برون مرزی رسانه ملی، پیمان جبلی در دیدار با اعضای واحد پژوهش های کاربردی و شورای پژوهشی برون مرزی که به مناسبت هفته پژوهش صورت گرفت، گفت: توسعه پژوهش های معطوف به ساختار شناسی، مخاطب سنجی، رسانه شناسی و افکار سنجی در کنار پژوهش های محتوایی و برنامه ای از اهمیت بسزایی برخوردارند.

معاون برون مرزی ، پژوهش را حوزه مهمی در برون مرزی عنوان کرد که علاوه بر تولید محتوای برنامه ای، در مطالعات طرح های میان مدت و طولانی مدت ، نقش یک اتاق فکر موثر را ایفا می کند.

وی با اشاره به تنوع و پیچیدگی تحولات رسانه ای و جهانی، اولویت بندی نیازها برای انجام فعالیت های پژوهشی را مهم خواند. جبلی با اشاره به تجریه موفق معاونت برون مرزی در تبدیل پژوهش ها به برنامه های رادیویی و تلویزیونی، تاکید کرد : فعالیت های پژوهشی در برون مرزی در مسیر درستی قرار دارند که لازم است توسعه بیشتری یابند .

معاون برون مرزی همچنین با اشاره به انتشار سومین شماره پژوهشنامه رسانه بین الملل، تدوین پژوهشنامه را کاری ارزشمند، علمی و موثر خواند که با بهره برداری مطلوب از توان پژوهشگران دانشگاهی و سازمانی، مقالات علمی و پژوهشی مرتبط با فعالیت رسانه های برون مرزی را ارائه می دهد.

در این دیدار احمد کاظمی مدیر پژوهش های کاربردی برون مرزی نیز گزارشی از فعالیت های واحد مذکور در توسعه هدفمندی کمی و کیفی پژوهش های برنامه ای و ساختاری، انتشار مجموعه راهبردهای پژوهشیِ رسانه ای و کاربردی، مطالعات راه اندازی سامانه افکارسنجی در برون مرزی، الزامات توسعه فعالیت های پژوهشی برون مرزی منطبق بر اسناد بالادستی، اهمیت تبدیل پژوهش ها به کتاب، راه اندازی سایت جدید اینترنتی واحد و فرایند تبدیل پژوهش به برنامه های چند رسانه ای در «سامانه معاونت برون مرزی» ارایه کرد.

در این نشست همچنین اعضای واحد پژوهش های کاربری و شورای پژوهش معاونت برون مرزی صداوسیما به بیان نقطه نظرات خود درباره فعالیت های پژوهشی در برون مرزی پرداختند./ش.ج

آذر ۲۸, ۱۳۹۷ ۱۴:۳۳ Asia/Tehran
کامنت