با حکم مدیر شبکه جهانی الکوثر، مدیران جدید «تولید و امور هنری» و «گروه سیاسی و خبر» این شبکه منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی، مرتضی شمسی مدیر شبکه الکوثر، در احکامی جداگانه، حجت اله طلایی را به سمت مدیر تولید و امور هنری و مجید هاشمی فرا به سمت مدیر گروه سیاسی و خبر این شبکه منصوب کرد.

حجت اله طلایی مدیر جدید تولید و امور هنری شبکه الکوثر، ازسال 77 همکاری خود را با دبیری خبر در سازمان صداوسیما آغاز کرد و در سالهای خدمت خود مدیر روابط عمومی مرکز فارس، معاون صدای استان فارس، معاون سیمای استان فارس، قائم مقام مدیرکل مرکز استان فارس، مدیرکل مرکز صداو سیمای استان فارس، مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی و قائم مقام مرکز پویا نمایی صبا در رسانه ملی فعالیت داشته است. حجت اله طلایی پیش از این مدیر طرح و برنامه پویا نمایی صبا بوده است.

همچنین مجیدهاشمی فرا مدیر جدید گروه سیاسی و خبر شبکه جهانی الکوثر؛ کارشناس ارشد علوم ارتباطات) گرايش تهيه کنندگي از دانشکده صدا و سيما( و دانشجوی دکترای علوم سياسي است.

سابقه خدمت او در سازمان صداوسیما به 20 سال میرسد و در زمینه‌های گوناگون از جمله تهيه کننده و کارگردان برنامه های تلويزيوني در«مرکز پژوهشهای اسلامي صدا و سيما، مرکز قم، شبکه 3 سيما، شبکه تهران» با توليد حدود 30 هزار دقيقه برنامه های زنده و توليدی گفتارمحور، ترکيبي و نمايشي، مدير روابط عمومي و بين الملل مرکز همايشهای بين المللي سازمان صدا و سيما،کارشناس و مشاور معاون برنامه ريزی و نظارت سازمان صدا و سيما، تهيه کننده شبکه سه سيما، معاون فني و بهره برداری مرکز همايشهای بين المللي سازمان صدا و سيما، دبير جشنواره راديو، قائم مقام پخش شبکه پنج سيما، مدير پخش شبکه پنج سيما، مدير کل پخش شبکه يک سيما از جمله سایر فعالیت های او در رسانه است. مجیدهاشمی فرا پیش از این نیز مديریت تامين برنامه شبکه آموزش سيما را عهده دار بوده است.

 

 

بهمن ۱۶, ۱۳۹۸ ۱۵:۵۱ Asia/Tehran
کامنت