پژوهش « بحران آب در آسیای مرکزی و تاثیر آن بر مناسبات و منازعات منطقه ای » به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی ، پژوهش « بحران آب در آسیای مرکزی و تاثیر آن بر مناسبات و منازعات منطقه ای» با تاکید بر چشم انداز و رویکردهای رسانه ای در دی ماه 1397 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما منتشر شد.

پژوهش « بحران آب در آسیای مرکزی و تاثیر آن بر مناسبات و منازعات منطقه ای » به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط ولی کوزه گر کالجی نگاشته شده و دکتر حمیدرضا عزیزی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نظارت علمی آن را بر عهده داشته است.

عوامل و زمینه های شکل گیری بحران آب در آسیای مرکزی؛ عوامل طبیعی و غیرطبیعی تهدید و تخریب منابع آبی در آسیای مرکزی؛ منافع، ملاحظات و رویکردهای کشورهای آسیای مرکزی شامل کشورهای بالادست (علیا) و پایین دست (سفلی) در قبال منابع آبی، نظام حقوقی منابع آبی و توافقنامه های کشورهای آسیای مرکزی؛ رویکرد بازیگران خارجی به رقابت و همکاری آبی در آسیای مرکزی؛ نتایج و پیامدهای بحران آب در آسیای مرکزی و تاثیر آن بر مناسبات و منازعات منطقه ای؛ چشم انداز و سناریوهای منازعات آبی در آسیای مرکزی؛ راهکارهای حل یا کاهش منازعات آبی در آسیای مرکزی؛ به همراه ارائه پیشنهادها و راهکارهای رسانه‌ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش از جمله ارکان اصلی این پژوهش است./ش.ج

دی ۱۷, ۱۳۹۷ ۱۱:۰۳ Asia/Tehran
کامنت