• «جزایر پرندگان» در شبکه سحر

مستند «جزایر پرندگان» ایرانی از کانال بالکان شبکه سحر پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، این مستند زیبا با کارگردانی حبیب علوانی به پوشش گیاهی و پرندگان ساکن و مهاجر جزایر ایرانی جنوب کشورمان اختصاص دارد. چهار جزیره ایرانی به نام های «دارا»، «بنه»، «واسطه» و «قبر ناخدا» در منطقه خور موسی در نزدیکی شهر آبادان ایران هستند که در این مستند یک قسمتی در مدت زمان 31 دقیقه برای مخاطبان و بینندگان کانال بالکان معرفی شده و از پوشش گیاهی و پرندگان و حیات جانوری آن ها سخن گفته می شود. رضا نوری نویسنده نریشن های این اثر فاخر و زیباست و یکشنبه 15 فروردین ساعت 18:00 به وقت تهران مستند «جزیره پرندگان» از کانال بالکان شبکه سحر پخش می شود. اصغر نیک سیرت زبانگردانی و ترجمه این اثر به زبان بوسنیایی را برعهده داشته است.

فروردین ۱۵, ۱۴۰۰ ۱۳:۲۹ Asia/Tehran