• «ضیف وحوار» شبکه العالم می پردازد؛ تبیین اهداف جنبش جهاد اسلامی

اهداف جنبش جهاد اسلامی و چگونگی دستیابی به آن در برنامه امشب «ضیف و حوار» شبکه العالم با حضور یکی از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی بررسی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، با قرار گرفتن در سالگرد تاسیس جهاد اسلامی، برنامه «ضیف وحوار» شبکه العالم با دعوت از شیخ نافذ عزام؛  یکی از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی به واکاوی اهداف این جنبش و چگونگی تحقق آن خواهد پرداخت.

در این گفت وگو، شیخ نافذ عزام، در خصوص اهمیت مسئله فلسطین برای عرب ها و مسلمانان جهان در عصر حاضر و اتحاد برای ستاندن حقوق آنان از دست ظالمان و فاسدان مطالبی را بیان خواهد کرد.

 «ضیف و حوار» تولید دفتر شبکه العالم در فلسطین با اجرای اسراء البحیصی 20 مهرماه ساعت 20 به وقت تهران از آنتن شبکه العالم پخش خواهد شد.

 

مهر ۲۰, ۱۴۰۰ ۱۴:۱۶ Asia/Tehran