فروپاشی اجتماعی رژیم اسرائیلی به قلم نویسندگان نشریات صهیونیستی در « غیاهب الکیان» شبکه العالم نقد می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، دلایل فروپاشی اجتماعی داخلی رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن با حضور دکتر نبیه عواضه، کارشناس مسائل اسرائیل، بررسی می شود.  اختلافات و درگیری های بین جناح های سیاسی و از هم پاشیدگی داخلی، گسترش پدیده فقر، عدم تامین امنیت برای صهیونیست ها و ناکامی مقامات اشغالگر در تامین حفاظت از آنان، هرج و مرج امنیتی و عدم توانایی کنترل باندهای مسلح از موضوعاتی است که دکتر نبیه عواضه به واکاوی آن خواهد پرداخت.«غیاهب الکیان» تولید دفتر شبکه العالم در بیروت با اجرای سحر مرتضی، 31 شهریور، ساعت 21 به وقت تهران به روی آنتن شبکه العالم خواهد رفت.

شهریور ۳۰, ۱۴۰۱ ۱۵:۴۶ Asia/Tehran