• گزارش خبرگزای ایران پرس از المپیاد زبان‌فارسی در قزاقستان؛

قزاق‌ها عاشق زبان‌فارسی‌اندالمپیاد زبان فارسی دانشگاه‌های قزاقستان با همکاری کنسولگری ایران در آلماتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی ، المپیاد زبان‌فارسی روز دوشنبه با حضور دانشجویان دانشگاه‌های تربیت معلم دختران (ژمپی)، فارابی و اوراسیا در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد و هجده نفر از دانشجویان این سه دانشگاه باهم رقابت کردند و دستور زبان فارسی، مکالمه، ایران‌شناسی و نگارش انشاء در المپیاد زبان‌فارسی دانشگاه‌های قزاقستان مورد سنجش قرار گرفت.«محسن فغانی» سرکنسول ایران در شهر آلماتی قزاقستان در گفت وگو با خبرنگار ایران‌پرس گفت: زبان فارسی سابقه کهنی در منطقه آسیای مرکزی دارد و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های قزاقستان شروع شد.فغانی تصریح کرد: برای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و قزاقستان به افرادی که زبان فارسی بلد باشند و ایران‌شناسان نیاز است و بر این اساس اتاق‌های زبان فارسی تاسیس و تقویت شده است.«جمعابیک تاشونوف» Jomabaek Tashanov معاون بین‌الملل دانشگاه تربیت معلم دختران ژمپی قزاقستان نیز در گفت وگو با خبرنگار ایران‌پرس گفت: برای دانشگاه تربیت معلم دختران ژمپی قزاقستان بسیار فرصت خوبی است که دانشجویان این دانشگاه زبان دوم خود را زبان فارسی انتخاب کردند.معاون بین‌الملل دانشگاه تربیت معلم دختران ژمپی قزاقستان تاکید کرد: زبان فارسی دریچه‌ای برای دانشجویان است تا بتوانند تاریخ، جهان جدید و فرهنگ معاصر را برای ملت خود در آن جست‌وجو کنند.«جمعابیک تاشونوف» تصریح کرد: کتاب‌های تاریخی و دست‌نویسی در قزاقستان وجود دارد که به زبان‌فارسی نوشته شده است و بازخوانی آنان به معرفی و اشتراک‌های فرهنگی و تاریخی ایران و قزاقستان کمک می‌کند.به برگزیدگان المپیاد زبان فارسی در قزاقستان جوایز نفیس اهدا شد و نفرات برگزیده برای کارآموزی به ایران اعزام می‌شوند. المپیاد زبان فارسی توسط بخش فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آلماتی، بنیاد سعدی و دانشگاه تربیت معلم دختران ژمپی قزاقستان برگزار شد.

اردیبهشت ۰۵, ۱۴۰۲ ۱۱:۱۸ Asia/Tehran