دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه برای قدردانی از دست اندرکاران رسانه در افشای جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی دست به اقدامی ابتکاری زد.

«محمود الفراء» مدیر روابط عمومی دفتر اطلاع رسانی در غزه گفت: این ابتکار برای قدردانی از اصحاب رسانه و جانفشانی های آنها در طول جنگ تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه است.وی افزود: این اقدام ابتکاری حامل پیامی برای خبرنگاران جهت ادامه دادن به افشای جنایات رژیم اشغالگر است.در همین راستا، «اسراء البحیصی» خبرنگار شبکه العالم درباره این اقدام ابتکاری فلسطین گفت: « من از این اقدام دفتر اطلاع رسانی دولتی و نصب تصاویر خبرنگاران فلسطینی در یکی از مهم ترین چهار راه های شهر تشکر می کنم. این اقدام ما را تشویق می کند تا به انجام رسالت خود ادامه دهیم. تشکر و قدردانی باعث تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام وظایف می شود تا ما در وسط میدان همچنان بایستیم، پایداری کنیم و رسالت خود را انجام دهیم. کار ما یک رسالت ملی، وطنی و انسانی است و مشاهده چنین اقداماتی، سختی های جنگ را بر ما آسان می کند.»

خرداد ۰۲, ۱۴۰۲ ۱۵:۵۰ Asia/Tehran