• مستند\"درمسیرنسل کشی\" ازهیسپان تی وی

اختلافاتي كه فرانسوي ها بين مسلمانان و مسيحيان آفريقاي مركزي راه انداخته اند، باعث كشتار بي رحمانه مسلمانان در اين منطقه شده است، موضوعي كه دستمايه توليد مستند «در مسير نسل كشي» به كارگرداني جاني ميلر شد و ازشبكه هيسپان تي وي به نمايش درخواهد آمد.

مستند «در مسير نسل كشي» (Road to Genocide) به بررسي ريشه هاي جنگ هاي داخلي در آفريقاي مركزي مي پردازد.

جاني ميلر، كارگردان اين مستند به اختلافات فراواني كه در سال هاي 2013 و 2014 ميان مسيحيان و مسلمانان اين منطقه به وجود آمده، اشاره مي كند.

وي در اين مستند تلاش مي كند به نقش امپرياليسم غربي به خصوص فرانسه در ايجاد اختلافات و كشتار وسيع و بي رحمانه مسلمانان در اين منطقه از آفريقا بپردازد در صورتي كه رسانه هاي غربي سعي دارند اين بحران را اختلافي مذهبي در ميان آفريقايي ها نشان دهند.

مستند «در مسير نسل كشي» به تهيه كنندگي شبكه پرس تي وي، محصول سال 2014 است كه در دو قسمت 25 دقيقه اي از پنجشنبه 23 فروردين، ساعت 7:30 به وقت تهران پخش و در ساعات 14:30 و 20:30 همان روز از هيسپان تي وي بازپخش مي شود.

 

فرو ۲۱, ۱۳۹۷ ۱۲:۴۷ Asia/Tehran
کامنت