• ماجد اصل شرحانی، خبرنگار شبکه الکوثر

خبرنگار شبکه الکوثر معاونت برونمرزی، لازمه حرفه خبرنگاری را داشتن عشق و علاقه به این کار و تعهد و پذیرش مسئولیت اجتماعی می داند.

17 مرداد.. واژه ای است با قلم سفید بر روی کاغذ پاک نگاشته ام...  

قلب مهربانی و روح بزرگی دارد..   همیشه با غم مردم غمگین و با شادیهایشان شاد می شود..

با دیدن اشک‌های مادر پیر و فرزندان معلولش آرام اشک می ریزد و در کنار کودک سرطانی که امیدوارانه با بیماریش می جنگد پژمرده می شود..

با دیدن دستهای پینه بسته کشاورز ، به وجود پدران سرزمینش می بالد .. و وقتی اختراع جوان مخترع را می بیند به ایرانی بودنش افتخار می کند..

این مختصری است از  یک روز کاری خبرنگار .. و شاید سوالی پیش آید که تحمل این همه دغدغه و فشار و آزار در ازای چه؟

همکار بزرگوار سرت را بالا بگیر می خواهم چیزی بگویم.. می خواهم بگویم که خبرنگاری نه پیشه است، نه حرفه است، و نه سرگرمی

 خبرنگاری عشق است..

سرت را بالا بگیر ای عاشق    “ 17 مرداد ؛ روزت مبارک”.

 

 

مرد ۱۶, ۱۳۹۷ ۱۵:۲۰ Asia/Tehran
کامنت