• سمانه کچویی ؛ خبرنگار هیسپان تی وی

خبرنگار شبکه هیسپان تی وی نیازسنجی از مخاطبان به همراه رعایت اصول و چارچوبهای اساسی تهیه خبر و گزارش را برای حرفه خبرنگاری مهم و ضروری می داند.

سمانه کچویی فعالیت رسانه ای خود را از سال 86 و درخبرگزاری شبستان شروع کرد، جذب رادیو اسپانیایی شد و ازهمان ابتدای تاسیس شبکه هیسپان تی وی در برونمرزی، به جمع کارکنان این شبکه ملحق شد.

در ابتدا جزء خبرنگاران برنامه «ایران» هیسپان تی وی و در حال حاضر خبرنگار دفتر تهران این شبکه است. «سمانه کچویی» کسی که یک پای ثابت تمامی نشست های خبری با لوگوی هیسپان تی وی است.

کچویی می گوید در تهیه گزارش‌هایم سعی می کنم همواره خودم را به جای مخاطب قرار دهم تا بر اساس سلایق و انتظارات او گزارش خود را تهیه کنم. البته همه این ها هدف و چارچوب اصلی گزارشم را نفی نمی کند، اهیمت به خواسته مخاطب در کنار حرفی که باید بزنم، تکمیل کننده گزارش من خواهد بود.

در سفرهایی که داشته ام و یا درکامنت هایی که مخاطبان در فضای مجازی برای گزارش های ما می گذارند به خوبی مشخص است هیسپان تی وی توانسته نفوذ رسانه‌ای‌اش را در مراکز هدف خود داشته باشد و در حال حاضر بسیاری از وب سایت های اسپانیایی زبان دنیا از خبرهای هیسپان تی وی به عنوان منبع خبری خود در اخبار خاورمیانه استفاده می کنند.

 

مرد ۱۶, ۱۳۹۷ ۱۵:۳۲ Asia/Tehran
کامنت