• زیاد غالب، خبرنگار شبکه العالم از کشور یمن

خبرنگار شبکه العالم تاکید کرد همکاری با این شبکه، افق ها و تجربه های جدیدی را برای من به همراه داشته و موفقیت شبکه العالم در جذب مخاطب قابل تقدیر است.

 

زیاد غالب، خبرنگار شبکه العالم از کشور یمن شهر الحدیده، خبرنگاری است که برای انجام رسالت خود عاشقانه و خالصانه، تمام خطرات مناطق جنگی را به جان خریده تا صدای بی صدای مظلومان را از طریق دوربین و قلم خود به گوش جهان برساند.

خبرنگاری در میادین جنگی، شرایط خاصی دارد، باید  بوی باروت! را با کلمات به مخاطب منتقل کرد، البته برای من همکاری با یک شبکه تلویزیونی غیر یمنی به مراتب سخت تر از همکاری با شبکه های خبری بومی است چرا که شبکه های داخلی از مخاطب و محدوده جغرافیایی کمتری برخوردار هستند اما شبکه های ماهواره ای خبری مانند العالم که بینندگان گسترده ای از لحاظ پوشش جغرافیایی در قاره های مختلف دارد که کار را برای خبرنگار سخت تر می کند.

همکاری با شبکه العالم افق ها و تجربه های جدیدی برای من داشت به خصوص اینکه این شبکه سعی دارد در انتقال و انعکاس رخدادها، پیشرو باشد و به دلیل شرایط سخت جنگی، شبکه العالم جزء شبکه های انگشت شمار حاضر در بندر و استان الحدیده یمن است.

نمی دانستم در ایران روزی را برای ما خبرنگاران نامگذاری کردند و از اینکه روزی را به نام ما خبرنگاران در تقویم دارید به خود می بالم،

همکارانم، روزتان مبارک...

 

مرد ۱۷, ۱۳۹۷ ۰۹:۲۲ Asia/Tehran
کامنت