روز خبرنگار، فرصتی است که از زحمات بی دریغ اصحاب قلم و خبرنگاران قدردانی شود.

نزدیک به دو دهه است که به یادبود شهادت خبرنگار شهید «محمود صارمی»، ۱۷ مردادماه روز خبرنگار نامگذاری شده است. این روز قرار است یادآور همه ارزش هایی باشد که خبرنگاران شهید و بسیاری فعالان عرصه اطلاع رسانی دیگر، جان و یا آزادی خود را در راه آن از دست داده اند.

هفدهم مرداد، مزین به نام كسانی است كه با تلاش و همت خویش، رسالتی بزرگ را بر دوش می كشند، این روز یادآور مجاهدت های آنانی است كه در تمامی عرصه ها با حضور خود، مسئولیتی تاریخی را در بیان واقعیت ها بر عهده دارند.
شبنم جوادی خبرنگار معاونت برونمرزی معتقد است خبرنگار، فقط یک واژه نیست، یک راه است و خبرنگاری شخصیتی است جریان‌ساز .... 
خبرنگار با پویش اخبار و اطلاعات و تلاش برای اطلاع رسانی و آگاهی، زنده است و با فرهنگ سازی و خبررسانی در عرصۀ رسانه و تحول در افکار عمومی، حیاتی دوباره می یابد. خبرنگار در گرما و سرما، در آرامش و دشواری ها و در هرجا و هرمکانی در راستای تکالیف حرفه ای خویش حضور یافته و نقش آفرینی می کند. خبرنگار در قبال منافع ملی کشورش، باورها و اعتقادات مردم و اخلاق اجتماعی مسئول است.
به نظرم روز خبرنگار بهانه ای است تا ما از حال کسانی خبر بگیریم که سیصدوشصت و چهار روز سال از حال جامعه می پرسند و خبرش را با ذوق و شوق به ما می رسانند.

مرد ۱۷, ۱۳۹۷ ۱۰:۴۰ Asia/Tehran
کامنت