• گفتگو با یکی از اسرای فلسطینی تازه آزاد شده از بند رژیم صهیونیستی در شبکه العالم

شبکه العالم در برنامه ضیف و حوار خود به موضوع بازداشتگاه های رژیم صهیونیستی و شرایط اسف بار زندانیان فلسطینی پرداخته است.

برنامه این هفته ضیف وحوار شبکه العالم به گفت و گو با یکی از اسرای فلسطینی تازه آزاد شده از زندان های رژیم صهیونیستی اختصاص دارد.

خانم عهد التمیمی اسیر فلسطینی تازه آزاد شده از زندان های رژیم صهیونیستی است. خبرنگار شبکه العالم در کرانه باختری خانم سماء الکحلة با وی گفتگو کرده است.

اینکه از چه زمانی در فعالیت های مردمی علیه اشغالگران شرکت می کرده است، علت مقاومت و برخورد او با سرباز صهیونیست ، چگونگی بازداشت شدنش ، نحوه برخورد صهیونیست ها و بازپرسی از او ، وضعیت زندانیان فلسطینی در بند .. از جمله محورهای گفتگو شده در برنامه ضیف و حوار شبکه العالم است.

اسرائیل از زمان اشغال سایر اراضی فلسطین در سال 1967، صدها هزار فلسطینی را دستگیر کرده است.

رژیم صهیونیستی همواره با استناد به قانون وضعیت فوق العاده شروع به بازداشت فلسطینیان بدون حکم بازداشت می‌کند. از طرف دیگر زندان های رژیم اسرائیل تحت شرایط غیرانسانی اداره می‌شوند. مساحت آنها طوری طراحی شده که زندانیان ناچارند در جای تنگ و تاریک با یک پنجره کوچک به سر ببرند.

برنامه ضیف و حوار فردا پنج شنبه هجدهم مرداد ساعت 22 از شبکه العالم پخش می شود.

 

مرد ۱۷, ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴ Asia/Tehran
کامنت