• ویژه برنامه «شعارات الکربلا»

برنامه «شعارهای کربلا» ، برنامه ای از گروه اجتماعی شبکه الکوثراست که با مضامین محرم از این شبکه پخش می شود.

«شعارات الکربلا» ( شعارهای کربلا) عنوان ویژه برنامه ای است که از اول ماه محرم از شبکه الکوثر بر روی آنتن می رود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، این برنامه که هر شب و در مدت 25 دقیقه پخش می شود، کارشناس محور است.

در هر قسمت از «شعارات الکربلا» به یکی از پیام ها و شعارهای قیام کربلا مثل آزادگی، شهادت، ایثار، تاکید بر مفاهیم و ارزش های دینی، حمایت از مظلوم و.... پرداخته می شود و برنامه شامل بخش های مختلفی مثل نمایش، نقاشی، گرافیک وعکس است که همه در ارتباط با موضوع برنامه اند.

برنامه «شعارهای کربلا» به سفارش گروه اجتماعی شبکه الکوثر تهیه و پخش اول آن در روزهای دهه نخست محرم، برای ساعت 18:00 به وقت تهران پیش بینی شده است.

تکرار برنامه روز بعد در دو زمان 7:00 و11:00 به وقت تهران خواهد بود.

شهر ۱۸, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۳ Asia/Tehran
کامنت