پژوهش «علل تشدید تعارضات نژادی در آمریکا و پيامدهاي آن از سوی واحد پژوهش کاربردی معاونت بروتن مرزی منتشر شد.

واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما در قالب مجموعه راهبردهای پژوهشی رسانه ای و کاربردی، پژوهش «علل تشدید تعارضات نژادی در آمریکا و پيامدهاي آن (با تأكيد بر رويكردهاي رسانه اي)، را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی ، مبانی نظری مربوط به تعارضات نژادی در آمریکا از منظر نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی؛ پیشینه تبعیض نژادی در آمریکا از بدو تأسیس تا 2018 (قانون جیم کرو، تأسیس حزب کارگری کالیفرنیا (WPC)؛ تأسیس کوکلاکس کلان و...)؛ بررسی علل گسترش تعارضات نژادی در آمریکا با توجه به ساختار حقوقی و قضایی؛ نهادینه شدن خشونت به ویژه خشونت پلیس علیه اقلیت های نژادی؛ تبعیض های سیاسی، اقتصادی – اجتماعی و آموزشی؛ علل گسترش و تشدید تعارضات نژادی آمریکا در دوره ترامپ؛ تاثیر پدیده ترامپیسم بر تبعیض نژادی؛ ترامپ و فعال شدن گسل‌های چپ و راست افراطی در آمریکا؛ سیاست های هویت و بحران لیبرال دموکراسی؛ اثرات و پیامدهای تعارضات نژادی در آمریکا؛ چشم انداز تعارضات نژادی در آمریکا، به همراه پیشنهادهای رسانه‌ای، از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.

پژوهش علل تشدید تعارضات نژادی در آمریکا و پيامدهاي آن توسط مجید روحی دهبنه استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رشت نگاشته شده و در اسفند 1397 منتشر شده است./ش.ج

اسفند ۲۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۵۷ Asia/Tehran
کامنت