• «اسلام دات کام» این هفته در هیسپان تی وی بررسی می کند؛ آزادی در اسلام

برنامه «اسلام دات کام» (Islampuntocom) از شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی در این قسمت به بررسی مفهوم آزادی در اسلام می پردازد.

به گزارش روابط عمومی شبکه هیسپان تی وی، برنامه «اسلام دات کام» در هر قسمت به موضوعات اساسی دین اسلام می پردازد و این بار آزادی در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.مسئله آزادی در طول تاریخ همواره یکی از دغدغه های اساسی بشر در زندگی اجتماعی و سیاسی است. در غرب، ریشه و منشأ آزادی را تمایلات و خواهش های انسانی می دانند و آنجا که از اراده انسان سخن می گویند، در واقع فرقی میان تمایل و اراده قائل نمی شوند. از نظر فلاسفه غرب، انسان موجودی است دارای یک سلسله خواست‎ها و تمایلات. همین تمایل، منشأ آزادی عمل او است. آنچه آزادی فرد را محدود می کند، آزادی امیال دیگران است. هیچ ضابطه و چهارچوب دیگری نمی تواند آزادی انسان و تمایل او را محدود کند.در نقطه مقابل این نوع آزادی، آزادی از دیدگاه اسلام قرار دارد. اندیشمندان اسلامی از جمله شهید مطهری معتقدند، انسان دو نوع آزادی دارد: آزادی اجتماعی و آزادی معنوی. آزادی اجتماعی یعنی نبودن هیچ مانعی در جهت جلوگیری از رشد و تکامل انسان در اجتماع؛ یعنی انسان از ناحیه سایر افراد، آزادی داشته باشد و کسی مانع از فعالیت فکری، جسمی و .... فرد نباشد.اما آزادی معنوی یعنی اینکه انسان از صفات پست حیوانی و صفاتی که انسان را به سوی پستی می کشد آزاد باشد. استاد مطهری می گوید انسان اگر بخواهد آزادی معنوی داشته باشد ، باید از صفات پست حیوانی خود را رهایی دهد. آزادی معنوی بر خلاف آزادی اجتماعی ، آزادی انسان از خود است. یعنی نجات از خود، خودی که به سمت پلیدی ها می رود.«اسلام دات کام» به تهیه کنندگی روح ا... محقق و با اجرای سهیل اسعد چهارشنبه ساعت 19:30 به وقت تهران به مدت 25 دقیقه از شبکه هیسپان‎تی‎وی پخش می شود و پنجشنبه ساعت 20:30 و جمعه ساعات 04:30، 10:30 بازپخش خواهد شد.

فروردین ۰۵, ۱۳۹۹ ۱۳:۰۱ Asia/Tehran
کامنت