• واکاوی طرح الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی در شبکه سحر

طرح الحاق 30 درصد از کرانه باختری به اراضی اشغالی و تبعات اجرایی شدن این طرح در منطقه و جهان امروز دوشنبه 9 تیر ساعت 16:30 به وقت تهران در برنامه «از زاویه دیگر» از کانال بالکان شبکه سحر بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی ، از زمان اعلام طرح الحاق 30 درصد از اراضی کرانه باختری به سرزمین های اشغالی واکنش های متفاوتی را در جهان شاهد بودیم. عملکرد و وظایف سازمان های بین المللی و منطقه ای تا ملل متحد در قبال این موضوع و بررسی نقش آمریکا و اتحادیه اروپ در این میان از اهداف و محورهای این برنامه 25 دقیقه ای است. مهدی شکیبایی مدیرعامل خبرگزاری قدس به عنوان مهمان و کارشناس برنامه حاضر در استودیوی برنامه «از زاویه دیگر» به بیان نقطه نظرات خواهد پرداخت.«از زاویه دیگر» با اجرای آنکیتسا بهجتی ، ترجمه همزمان عادل حاجی محمداویچ و تهیه کنندگی محسن جعفری بر روی آنتن کانال بالکان شبکه سحر است.

تیر ۰۹, ۱۳۹۹ ۱۴:۴۰ Asia/Tehran
کامنت