• در معاونت برون مرزی صداوسیما؛ مدیر طرح و نظارت شبکه عربی آفریقایی منصوب شد

فاطمه السادات طلائی طی حکمی به سمت مدیریت طرح و نظارت شبکه عربی، آفریقایی معاونت برون مرزی رسانه ملی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، سید عباس انجام؛ مدیر شبکه عربی، آفریقایی، طی حکمی فاطمه السادات طلائی را به سمت مدیریت طرح و نظارت شبکه عربی، آفریقایی منصوب کرد.

 انجام در حکم انتصاب طلائی با اشاره به رقابت امروز هزاران شبکه برای ارائه محتوا و رسیدن به مقاصد خود، ارائه محتوای غنی، علمی، کاربردی و مورد نیاز همراه با ساختارهای جذاب و پر مخاطب و قالب های بدیع و نوین و چینش مهندسی شده و دقیق را از جمله وظایف آن اداره توصیف کرده است.

گفتنی است فاطمه السادات طلائی کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب و از بیش از دوسال پیش تاکنون سرپرست طرح و نظارت شبکه عربی، آفریقایی بوده است.

 

 

مهر ۰۳, ۱۳۹۹ ۰۷:۴۴ Asia/Tehran
کامنت