• پاسداشت گنجینه ادب پارسی با بررسی آثار نظامی در رادیو آذری تبریز

اشعار و گنجینه عرفانی شاعر بزرگ و حکیم پارسی گوی، نظامی گنجوی در برنامه های «هفت پیکر» و «میراث ادبی ما» در رادیو آذری تبریز بررسی می شود.

همزمان با نامگذاری سال 2021 به عنوان سال نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان، رادیو برون مرزی آذری تبریز به بررسی کلیات اشعار و گنجینه عرفانی این شاعر و حکیم پارسی در برنامه «میراث ادبی ما» با نام آذری «ارثیمیز» خواهد پرداخت.

این برنامه همان طور که در طول سال های گذشته به واکاوی گنجینه ادبیات ایران و آذربایجان پرداخته است، در این ادامه نیز، جنبه های ادبی و معنوی اشعار حکیم نظامی گنجوی را با حضور کارشناسان و نظامی شناسان از جمله دکتر ابراهیم اقبالی و دکتر امیرعلی آذرطلعت واکاوی و تفسیر خواهد کرد.

  «میراث ادبی ما» (ارثیمیز)  به تهیه کنندگی نرگس قماش حاجی، نویسندگی و گویندگی ابوالفضل علایی و صدابرداری محمدرضا رحیمی و حسن صادقی در 52 قسمت در سال 1400 به طور منظم هر هفته روزهای شنبه به مدت 20 دقیقه از رایو آذری تبریز پخش خواهد شد.

«هفت پیکر» نیز عنوان برنامه ای دیگر از تولیدات رادیو آذری برون مرزی مستقر در تبریز است که در آن اثر گرانسنگ هفت پیکر، بازخوانی و توسط اساتید دانشگاه و ادبیات پژوهان تحلیل می شود.

مجموعه «هفت پیکر» نیز به تهیه کنندگی، سید حسن سیدیان، نویسندگی و گویندگی، یوسف حسنی اعظمی و صدابرداری، محمدرضا رحیمی و حسن صادقی در 52 قسمت از سال 1400 به مدت 20 دقیقه هر سه شنبه از رادیو آذری تبریز به سمع مخاطبان این رادیو در جمهوری آذربایجان می رسد.                     

 

اسفند ۰۶, ۱۳۹۹ ۱۵:۵۲ Asia/Tehran