• راه های دسترسی به رادیو تاجیکی معاونت برون مرزی آسان تر شد

رادیو تاجیکی اداره کل آسیای میانه و قفقاز معاونت برون مرزی مستقر در خراسان رضوی با هدف بررسی مسیرهای آسان تر برای دسترسی مخاطبان هدف در آن سوی مرزها نظرسنجی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، این نظرسنجی با این عنوان که «رادیو تاجیکی معاونت برون مرزی را چگونه دریافت می کنید» برگزار شد. دوره زمانی نظرسنجی از 8 فروردین تا 26 اردیبهشت سالجاری و موارد نظرسنجی دریافت موج های رادیویی، اینترنت و سایت رادیو تاجیکی و شبکه های اجتماعی منتسب به رادیو در دو بخش فارسی و سیریلیک مطرح شد.

نتایج نظرسنجی به شرح ذیل است: سایت فارسی رادیو 59 درصد پاسخگویان یا مخاطبان از طریق موج کوتاه رادیو، 25 درصد اینترنت و سایت های رادیویی و 17 درصد هم از طریق شبکه های اجتماعی منتسب با رادیو شنونده و دنبال کننده برنامه های رادیو تاجیکی هستند.

در سایت سیریلیک هم بالغ بر 68 درصد پاسخگویان نظرسنجی ویا مخاطبان برنامه های رادیو را از طریق موج کوتاه رادیویی و 34 درصد هم از طریق شبکه های اجتماعی دنبال کننده رادیو بوده اند.

برهمین اساس در دوره زمانی نظرسنجی 12360بازدید از سایت سیریلیک رادیو تاجیکی صورت پذیرفت ک 25 درصد بازدیدها از روسیه، 18 درصد این تعداد از آمریکا، 26 درصد از کشور تاجیکستان و بیش از 14 درصد هم از داخل ایران بیننده برنامه های این بخش هستند.

رادیو تاجیکی معاونت برون مرزی پیش تر بر روی شبکه اجتماعی فیسبوک فعال بود اما پس از مسدود شدن چند باره صفحه این رادیو و با مطالعه بر روی پیام رسان های مطرح مخاطبان هدف و نیز در دسترس بودن و سهولت استفاده از تلفن های هوشمند میان مخاطبان در پیام رسان هایی همچون تلگرام، واتس آپ، اوکی رو، یوتیوپ، رددیت، اینستاگرام و یورمدیوم روی آورد.

رادیو تاجیکی اداره کل آسیای میانه و قفقاز معاونت برون مرزی به آدرس parstoday.com/tj هم اکنون بیشترین حضور مخاطبان را در شبکه های اجتماعی یوتیوپ، ایمو و فیسبوک جدید رادیو دارد.

 

خرداد ۰۴, ۱۴۰۰ ۱۴:۴۳ Asia/Tehran