• «سخن امروز» از رادیو هندی معاونت برون مرزی؛ افراطی گری علیه مسلمانان در ھند

افراطی گری و هجمه علیه مسلمانان و برخی ادیان الهی دیگر، موضوع برنامه «سخن امروز» از رادیو هندی معاونت برون مرزی است.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، مسلمانان و مسيحيان هند كه قرن ها در اين كشور در كنار پيروان ساير اديان و مذاهب زندگي مسالمت آميزي داشته اند، اخيرا با افراط گراياني مواجه شدند كه در صدد تحميل آيين هندو به آنان هستند.«هندوئيسم» شكل تحول يافته ای از آيين برهمايي است كه بتدريج در قرون هشتم و نهم به صورت كنوني درآمده است.هشتاد درصد از جمعيت يك ميليارد و 250 ميليون نفري هندوستان پيرو آيين هندو هستند و حدود 30 ميليون نفر ديگر از پيروان هندوئيسم نيز در ديگر كشورها زندگي مي كنند.اصول دين هندو عبارت است از اعتقاد و احترام به كتاب هاي باستاني و سنتهاي ديني برهمان و پرستش خداياني كه به ظهور آنها در دوره هاي قديم عقيده دارند.هندوها به عده بي شماری از خدايان آسماني و زميني با اسما و صفات عجيب و غريب معتقدند و در مقابل آنها كرنش مي كنند و برای هر يک، بتخانه های بزرگي مي سازند.در برنامه «سخن امروز» صحبت های و نظرات «نارسینھاناند» رھبر افراط گرای ھندو، «تنویر احمد» سخنگوی حزب جاناتا دال سکلولار، «ایس پراکاش» رھبر حزب بی جی پی، «باسواراج بومایی» سروزیر ایالت کرناتکا، «بی سی ناگيش» وزیر ایالت کرناتکا، «کی اس ایشواراپا» وزیر ایالت کرناتکا و «دی کی شیوکومار» رھبر حزب کنگرہ به عنوان صدای شاهد برای مخاطبان و شنوندگان رادیو هندی اداره کل شبه قاره و شرق آسیا پخش خواهد شد.برنامه «سخن امروز» پنج شنبه 18 فروردین ساعت 18:30 به وقت تهران، با تهیه کنندگی علیرضا سعیدی بر روی آنتن رادیو هندی می رود و بلافاصله پس از پخش بر روی تارنمای رادیو به آدرس https://parstoday.com/hi بارگذاری می شود.

فروردین ۱۷, ۱۴۰۱ ۱۴:۴۷ Asia/Tehran