• در «سخن امروز» از رادیو هندی معاونت برون مرزی؛ وخامت اوضاع ھند و افزایش درگیری قومی و نژادی

در برنامه «سخن امروز» از رادیو هندی معاونت برون مرزی موضوع وخامت اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور هند و افزایش درگیری های قومی و نژادی در میان سکوت دولت مرکزی مورد واکاوی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، اختلافات قومی و دینی که از برخی اقدامات تفرقه افکنانه داخلی و سیاست های استعماری قدیم (انگلیس) نشات گرفته و دامن زدن به آنها در عصر حاضر نه تنها به نفع مسلمانان و حتی هندوها نیست، بلکه اقدامات نسنجیده و یا سنجیده با هدف های خاص گروه های تروریستی بالفطره همچون «داعش»می تواند مثل همیشه به ضرر مسلمانان در کشور هند تمام شود.در این برنامه تلاش می شود در گفت و گو با برخی افراد صاحب نظر تصویری از اوضاع امروز کشور هند در مناطق عموما مسلمان نشین ارائه شود.«سخن امروز» صدای شاھد و مصاحبه های: ھندوھای افراطی، رھبر ھندوھای افراطی، مسلمان ھای مصیبت دیده، رئیس پلیس منطقه، زنی ھندو به نام «مادولیکا» که جان چند مسلمان را نجات داده و به مسلمانان و ھندوھای منطقه پناه داده، و مسلمان آسیب دیده و پناه گرفته در منزل «مادولیکا» را پخش می کند.برنامه «سخن امروز» با تهیه کنندگی علیرضا سعیدی، پنج شنبه 1 اردیبهشت، ساعت 19:30 به وقت تهران بر روی آنتن رادیو هندی می رود و بلافاصله پس از پخش بر روی تارنمای رادیو به آدرس https://parstoday.com/hi بارگذاری می شود.

فروردین ۳۱, ۱۴۰۱ ۱۳:۱۳ Asia/Tehran