• گلچینی ازنظرات مخاطبان رادیوهای برون مرزی پیرامون وظیفه مسلمانان جهان درقبال موضوع فلسطین

درپی راهپیمایی بازگشت فلسطینیان که چندین هفته بطور مداوم ادامه دارد، جمعی از مخاطبان نظرات خود را درارتباط با وظیفه مسلمانان جهان در قبال موضوع فلسطین بیان نمودند که به تعدادی از آنها اشاره می شود.

حسین شنر مخاطب رادیو ترکی استانبولی از  ارزروم ترکیه

در شرایطی که برخی کشورهای مرتجع منطقه به آرمان های ملت فلسطین پشت کرده اند، مردم مسلمان منطقه باید با همدلی و همبستگی مسئله فلسطین را به عنوان مهمترین اولویت جهان اسلام زنده نگه دارند. آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا با توطئه مسئله فلسطین را از اذهان مسلمانان پاک کنند. فلسطین باید محور وحدت و همبستگی مسلمانان باشد.

 

احمد ییلدیز مخاطب رادیو ترکی استانبولی از ازمیر ترکیه

تنها راه نجات فلسطین از چنگال رژیم غاصب اسرائیل مقاومت و همبستگی مردم فلسطین و حمایت مسلمانان جهان از مردم مظلوم فسطین است.

 

 ثانی باباندی مخاطب رادیو هوسا از نیجر

چندین هفته است که در جریان "راهپیمایی بازگشت"  هستیم . فلسطینیان برای گرفتن حق  مسلم خود این راهپیمایی صلح آمیز را انجام می دهند . به نظر من جایز است که در شرایط کنونی همه کشورهای اسلامی از این  راهپیمایی دفاع کنند و برای دفاع از حقوق آنها تلاش نمایند.

 

دن امی الحاجی وشیشی مخاطب رادیوهوسا  از نیجریه

فلسطینان سالهای بسیاری است که برای بازگرداندن حقوق واقعی خود در مقابل اسرائیل ایستاده اند و آنها همچنان با برگزاری راهپیمایی بازگشت، خواستار حقوق از دست رفته خود هستند . جایز است ملت های گوناگون در این شرایط حمایت کامل خود را از آنها اعلام نمایند و از فلسطینیان برای تحقق  آرمانهایشان حمایت کنند.

 

عباس بابایو مخاطب رادیو هوسا از غنا

وظیفه همه مسلمانان است که از مردم مظلوم فلسطین که سالیان زیادی است مورد ظلم قرار

گرفته اند، دفاع نمایند و جلوی رژیم صهیونیستی آمریکا بایستند.

 

محمد نصیر مخاطب رادیو هوسا از نیجریه

حمایت و پشتیبانی از حقوق مردم مظلوم فلسطین در برابر متجاوزان صهیونیستی که از حمایت قدرتهای بزرگ همچون آمریکا برخوردار هستند،  وظیفه  همه مردم دنیاست. به نظر من همه ملت های دنیا باید به ظلم و ستم  اسرائیل نسبت به فلسطینیان اعتراض کنند.

 

مصطفی ابوبکر مخاطب رادیو هوسا از الجزایر

به نظر من وظیفه همه کشورهای اسلامی است تا از حقوق فلسطینیان در مقابل اسرائیل و آمریکا  دفاع نمایند و بیش از این سکوت نکنند. اگر کشورهای اسلامی با هم متحد شوند، می توانند در مقابل اسرائیل و امریکا بایستند و حقوق فلسطینیان را به آنها بازگردانند.

 

 عدنان قاسم مخاطب رادیو عربی

نسل کنونی جوانان فلسطینی تفکر شکست را مبدل  به  تفکر مقاومتی  نموده و لذا موجب ترس ونگرانی ششمین قدرت برتر جهان ( ارتش اسرائیل ) شده است وهمین رژیم آخرین نفسهای خود را می کشد.

 

محمد صافی مخاطب رادیو عربی

صاحب نظران محور مقاومت وجبهه پیروزی همیشه باید آماده باشند و لحظه ای از حق وحقوق خود غافل نگردند.

 

راسم الغول مخاطب رادیو عربی از فلسطین

 ما به عنوان شهروندان فلسطینی می توانیم بر این امر تأکید نمائیم که عاقبت و سرانجام تمام طرحها، نقشه ها ودسیسه های برنامه ریزی شده علیه سرزمین مقدس فلسطین با شکست مواجه خواهد گردید. و زمان ناکامی و شکست طرح و پروژه صهیونیستی خیلی زودتر از موعد مقرر اتفاق خواهد افتاد.

 

حمزه عوض مخاطب رادیو عربی

سرزمین فلسطین شایسته زندگی است. سلام ودرود به مردم قهرمان فلسطین و تمام گروه های مقاومت. و سلام و درود به نسلی که امروز محور مقاومت را رهبری نموده و از سرزمین و ناموس وکرامت وشرف خود دفاع می کنند.

 

احمد شبیرمخاطب رادیو عربی

جنبش مردمی در حمایت از موضوع اسیران فلسطینی از اثرگذاری قدرتمندی برخوردار است و همانند مسأله قدس و پناه جویان، جزء مهمترین مسائل در فلسطین به حساب می آید.

 

انور العامودی مخاطب رادیو عربی

جنبش مردمی خود نماد بازگشت به سرزمینهای اشغال شده توسط رژیم غاصب اسرائیل است ولذا  آزاد نمودن سرزمین فلسطین خود آزاد سازی اسیران تلقی می گردد. زیرا موضوع فلسطین یک موضوع واحد وکاملی است که نماد آن آزادسازی سرزمین فلسطین و بازگشت پناهندگان وآوارگان فلسطینی وآزادی اسیران است.

 

حماد الکبیسی مخاطب رادیو عربی

راهپیمایی بازگشت هدفهای فراوانی را محقق نموده است که نخستین هدف یکپارچه نمودن مردم در زیر پرچم فلسطین است ودومین هدف هم اینکه دشمن ما اسرائیل، در زدودن نام فلسطین از اذهان جوانان ما ناکام مانده است.

 

 محمود عبید مخاطب رادیو عربی

راهپیمایی های بازگشت خود نماد تأسیس و ایجاد یک مرحله جدیدی است که با احتمال فراوان آغازی بر فروپاشی این رژیم غاصب اسرائیل خواهد بود و همچنین این راهپیمایی ها، پیامی به سازشگران در جهان با این رژیم می باشد.

 

جمال الشامی مخاطب رادیو عربی

قدرت های بزرگ نخواهند توانست تا با مردم فلسطین بر سر سرزمینشان چانه زنی وصلح نمایند و لذا حق مردم فلسطین، زندگی کریمانه و آزاد در این سرزمین همانند دیگر ملتها می باشد.

 

تیسیر حجیله مخاطب رادیو عربی

راهپیمایی بازگشت، موجب وحدت و یکپارچه شدن مردم فلسطین در ذیل نام پرچم این کشور به نام حق بازگشت، شده است. مسأله ای که برخی سران عرب در صدد از بین بردن چنین حقی هستند.

 

عبد الکریم عجور مخاطب رادیو عربی

راهپیمایی بازگشت موجب گشایش صفحه جدیدی در تاریخ درگیری و جنگ با دشمن صهیونیستی شده است.

 

ولید عرابی مخاطب رادیو عربی

سرزمین فلسطین به ساکنان و اهل این سرزمین تعلق دارد و نسل به نسل تا آخرین قطره خون خود در آزاد سازی این سرزمین مقدس و باز پس گیری آن از چنگال اسرائیلی ها می کوشند و به جهاد و مقاومت خود ادامه می دهند.

 

علی صبارنه مخاطب رادیو عربی

دشمنان و قدرتهای بزرگ جهانی همواره شعار شکست محور مقاومت در فلسطین را سر می دهند؛ و حال آنکه نسل کنونی جوانان فلسطین همواره در فکر شکست دادن ارتش اسرائیل و رژیم صهیونیستی می باشد.

 

دیان یولیاستوتی مخاطب رادیو ملایو از اندونزی

موسسات بین المللی مانند سازمان "همکاری اسلامی" باید اجماع عمومی داشته باشند در مورد سرنوشت مردم مظلوم فلسطین، زیرا برخی از اعضای سازمان همکاری اسلامی، با رژیم صهیونیستی ارتباط خوبی دارند. اگر مسلمانان منطقه یک توافق جمعی راجع به این مسئله داشته باشند ، گام های بعدی برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی ایجاد خواهد شد و اسرائیل را مجبور می کند که حقوق مردم فلسطین را بازگرداند و به رسمیت بشناسد.

 

 

نور هفنی نصیر مخاطب رادیو ملایو از شهر بوکیت تینگگی

کشورهای مسلمان باید از جنایات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین، انتقام بگیرند. کشورهای مسلمان باید متحد شوند و برده ایالات متحده نباشند. بیائید متحد باشیم تا با رژیم صهیونیستی مبارزه کنیم. ای مسلمانان نترسید، خدا ما را کمک خواهد کرد.

 

عرفان مخاطب رادیو ملایواز شهر ماکاساراندونزی

کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی باید متحد شوند و سیاست مشترک را  اتخاذ کنند. آنها باید روابط خود را با اسرائیل قطع کنند. کشورهایی مانند ترکیه باید سفارت اسرائیل را ببندد. آنها باید جنایت های رژیم صهیونیستی را به فلسطینیان محکوم کنندو از مذاکره با اسرائیل اجتناب نمایند.

 

دکلودیو سزار مخاطب رادیو اسپانیایی از امریکای جنوبی 

وظیفه ما در برابر شرایط کنونی فلسطین این است که به طور کلی بشریت به یک بیداری جمعی دست یابد و این تنها راهی است که حل بحران فلسطین – اسرائیل را به ارمغان خواهد آورد. در پارامترهای  خودخواهانه بشری برای بحران فلسطین- اسرائیل هیچ گونه راه حلی وجود ندارد و این بحران می تواند به یک  جنگ جهانی میان  ابر قدرتهای بزرگ دنیا ختم شود. تنها اجرای قوانین الهی است که می تواند به این بحران سرانجام دهد. اگر تاریخ را  بررسی کنیم، می بینیم مردم فلسطین قرنها در این سرزمین زندگی کرده اند و در حقیقت این خاک به ایشان تعلق دارد. از سال 1948 تا کنون اسرائیل به بهانه آنکه  فلسطین همان سرزمین موعود یهودیان است، به تدریج زمینهای فلسطینیان را تصاحب کرده است. امروزه اسرائیل بخشی از امریکاست که توسط سرمایه داری یهود اداره می شود.

 

 کارلوس ادورادو روخاس مخاطب رادیو اسپانیایی از کلمبیا

به نظر من راه حل بحران فلسطین این است که  مردم آن برای خود رهبری  واقعی انتخاب کنند که به حقیقت نماینده ایشان باشد ، نه  این رهبران کنونی شان که قابل اعتماد نبوده و صادق نیستند. جهان باید فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسد و مرزهای سال 1967 برای این کشور در نظر گرفته شود. پس از اعلام فلسطین به عنوان کشوری مستقل و آزاد دولت این کشور می بایست تمامی حقوق و آزادی های یهودیانی که در خاک این کشور زندگی می کنند را تضمین نماید.

 

فاروق خان مخاطب رادیو بنگلا از  هند 

همه مسلمانان باید درکنار فلسطینی‌ها  قرار بگیرند. ما باید فلسطین را حمایت کنیم. این کشور را قدرتمند بسازیم و توسط این کشور، اسرائیل غاصب را نابود کنیم. اسرائیل هرچقدر در دنیا  بماند، سرزمین مردم را غصب خواهد کرد.

 

کوثر احمد مخاطب رادیو بنگلا از بنگلادش 

من فکر می‌کنم برای نابودی اسرائیل و نجات مسلمانان، باید یک اتحاد بین کشورهای مسلمان ایجاد شود. این اتحادیه مسلمانان باید با دقت و قدرت کار کند.

 

فخروال اسلام مخاطب رادیو بنگلا از بنگلادش 

به نظر من روسای جمهور همه کشورهای مسلمان باید متحد شوند و اسرائیل غاصب را تحریم کنند. باید با همکاری همه کشورهای اسلامی، ارتش مسلمانان تأسیس شود. من مطمئن هستم فلسطین حتماً به زودی آزاد خواهد شد.

 

 شرالی فاضل مخاطب رادیو سواحیلی از شهر دارالسلام تانزانیا

دفاع از مظلومان سنّت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) می باشد. برخی کشورهای اسلامی ادعای   مسلمانی می کنند ولی در عمل دست نشانده اسرائیل و آمریکا هستند و برای جلب رضایت این دو شیطان بزرگ دست به هر جنایتی می زنند. مسأله فلسطین مسأله جهان اسلام است و کشورهای اسلامی باید راهکار مناسبی برای نجات مردم مظلوم فلسطین از چنگال رژیم صهیونیستی پیدا کنند.

 

عیدی ابراهیم ایستامبولی مخاطب رادیو سواحیلی از شهر بوجومبورا بروندی

 حمایت و پشتیبانی از حقوق مسلّم مردم مظلوم فلسطین در برابر متجاوزان صهیونیستی که از حمایت قدرتهای بزرگ همچون آمریکا برخوردار هستند، وظیفه دینی و اسلامی هر مسلمان است.

 

 علی احمد علی مخاطب رادیو سواحیلی از شهر زنگبارتانزانیا

 امیدوارم مردم فلسطین هرچه زودتر از چنگال اسرائیل نجات یابند و قدس آزاد شود. در واقع ایران، حماس و حزب ا... تنها کسانی هستند که در مقابل آمریکا و صهیونیستها محکم ایستاده اند.

 

مولید بولیرو مخاطب رادیو سواحیلی

 مسلمانان جهان باید اختلافات خود را کنار بگذارند و با همکاری یکدیگر، فلسطین و بیت المقدس را که قبله اول مسلمانان است، نجات دهند.

 

حسین فوندی مبروک مخاطب رادیو سواحیلی

 مسلمانان جهان باید همگی در دفاع از مظلومان جهان به ویژه مردم مظلوم و بیگناه فلسطین متّحد شوند. جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که از حقوق مسلمانان و مظلومان جهان دفاع می کند و همواره حامی مردم ستمدیده فلسطین بوده است. صلح و حقوق بشری که ایران از آن سخن می گوید حقیقی است و با ادعاهای دروغین غرب در این مورد کاملاً متفاوت است.

 

جوما عیسی مخاطب رادیو سواحیلی از دارالسلام تانزانیا

 وحدت سلاح محکمی برای مسلمانان است و باعث افزایش قدرت آنها می شود. اکنون وقت آن رسیده است که مسلمانان با یکدیگر متحد شوند و از سلاح اتّحاد برای پیروزی بر دشمنان به ویژه صهیونیستها بهره ببرند.

 

زبیر ماچانو مخاطب رادیو سواحیلی از شهر زنگبار تانزانیا

 کشور ایران همواره در دفاع از مسلمانان و مظلومان جهان پیش قدم بوده است و این مسأله باید الگویی برای دیگر کشورهای جهان باشد.

 

سالم محمد مخاطب رادیو سواحیلی از شهر تانگا تانزانیا

مبارزه با رژیم صهیونیستی فقط بر عهده مردم مظلوم فلسطین نیست بلکه همه کشورهای جهان که خواهان آزادی، صلح و مخالف ظلم می باشند، باید با این رژیم غاصب مقابله نمایند.

 

 

ارد ۰۵, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۳ Asia/Tehran
کامنت