• نظرات شنوندگان رادیو هندی

تعدادی از شنوندگان رادیو هندی کامنت هایی پیرامون "همدستی گوگل با آمریکا برای دشمنی با ایران" ارسال نمودند که بدان اشاره می شود.

 

سید مبین اختر: ترس از ایران تا این حد؟؟ دشمنان اسلام کاملاً نابود شده اند.
 

محمد سلمان علم: این تروریستها تحمل شنیدن حرف حقیقت را ندارند، زنده باد ایران

 

محمد فهمی: همه ملتها فریاد خواهند زد: حسین (ع) امام ماست، تنها دشمنان اهل بیت فریاد نمی زنند، چرا که دل آنها سیاه شده است.

 

کارن گوپتا شنونده هندو مذهب: الان زمان آن رسیده که ایران آمریکا را نابود کند.

 

شاه نظر جعفری: این نادان ها حتی از دسترسی مردم ایران به اینترنت هم ترس دارند. از این ترس بمیرید. زنده باد ایران.

 

شهر ۱۲, ۱۳۹۷ ۱۵:۳۲ Asia/Tehran
کامنت