با حکم رادیوهای اروپا و آمریکا ، پردیس پرویزی به سمت سرپرست رادیو اسپانیایی معاونت برون مرزی منصوب شد.

با حکم مدیرکل رادیوهای اروپا و آمریکا ، سرپرست رادیو اسپانیایی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی ، با حکم محمدرضا خطیبیان مدیرکل رادیوهای اروپا و آمریکا ، پردیس پرویزی به سمت سرپرست رادیو اسپانیایی منصوب شد.

در حکم مدیرکل رادیوهای اروپا و آمریکا آمده است نظر به دانش ، تجربه و سابقه کاری اتان به سمت سرپرست رادیو اسپانیایی منصوب می شوید.

برنامه ریزی کامل برای ارتقاء سطح کیفی تولیدات رادیو و حضور موثر و فعال تر در حوزه رسانه ها و شبکه های مجازی بیش از هر زمان دیگر الویت این رادیو در شرایط حاضر است.

در حکم مدیرکل رادیوهای اروپا و آمریکا همچنین از زحمت و تلاش های صادقانه مریم اصالت در دوران مدیریت رادیو اسپانیایی که به افتخار بازنشستگی نائل شده ، قدردانی شده است./ش.ج

 

بهم ۰۲, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱ Asia/Tehran
کامنت