• دوستداران رادیو بنگلای برون مرزی در نمایشگاه بین المللی رادیو در داکا بنگلادش (روز جهانی رادیو)

دوستداران رادیو بنگلای برون مرزی در نمایشگاه بین المللی رادیو در داکا بنگلادش (روز جهانی رادیو)

دوستداران رادیو بنگلای برون مرزی در نمایشگاه بین المللی رادیو در داکا بنگلادش (روز جهانی رادیو)

 

بهم ۲۵, ۱۳۹۷ ۱۳:۵۶ Asia/Tehran
کامنت