با حکم مدیرکل شبه قاره و شرق آسیا معاونت برون مرزی ، عبدالرحیم درانی مسئول رادیو پشتو این اداره کل شد.

طی حکمی از سوی مدیرکل شبه قاره و شرق آسیا ، مسئول رادیو پشتو انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی ، محمد حسن نوروزی مدیرکل شبه قاره و شرق آسیا طی حکمی «عبدالرحیم درانی»  را به سمت مسئول رادیو پشتو منصوب کرد.

در حکم عبدالرحیم درانی آمده است ؛ تحول در برنامه های تولیدی، توجه دقیق به ذائقه مخاطبان پشتو زبان، توجه به اهمیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در مناطق هدف ( افغانستان ، پاکستان) ، افزایش سهم تولید محتوا در رادیو پشتو با توجه به ظرفیت های موجود، تلاش در جهت جذب حداکثری مخاطبان از طریق برنامه سازی مناسب رادیویی و مهندسی کنداکتور ، ساماندهی نیروهای انسانی و برنامه ریزی برای استفاده موثر از نیروها با هدف افزایش بهره وری و صرفه جویی در منابع مالی از نکات مورد انتظار است.

در این حکم از محمدعلی حکمت جو در مدت تصدی مسئولیت رادیو پشتو تشکر و قدردانی شده است./ش.ج

اسف ۰۷, ۱۳۹۷ ۱۰:۰۸ Asia/Tehran
کامنت