طی حکمی از سوی مدیرکل شبه قاره و شرق آسیا معاونت برون مرزی ، سمیه عاشوری به سمت مسئول رادیو چینی منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیرکل شبه قاره و شرق آسیا معاونت برون مرزی ، سمیه عاشوری به سمت مسئول رادیو چینی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی ، در حکم محمد حسن نوروزی مدیرکل شبه قاره و شرق آسیا آمده است: «نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در اداره کل شبه قاره و شرق آسیا برون مرزی به سمت مسئول رادیو چینی منصوب می شوید.»

در این حکم همچنین عنوان شده است: «توجه به ذائقه مخاطبان چینی زبان، توجه به اهمیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در مناطق هدف ، افزایش سهم تولید محتوا در رادیو چینی با توجه به ظرفیت های جدید این رادیو ، تلاش در جهت جذب حداکثری مخاطبان از طریق پوشش خبری و برنامه ای مناسب ، ساماندهی نیروهای انسانی و برنامه ریزی برای استفاده موثر از نیروها با هدف افزایش بهره وری و صرفه جویی در منابع مالی از نکات مورد انتظار است.»

پیش از این حسین ماشینگوی مدیر رادیو چینی اداره کل شبه قاره و شرق آسیا در معاونت برون مرزی بود./ش.ج

اسف ۰۸, ۱۳۹۷ ۱۷:۴۸ Asia/Tehran
کامنت